Ανταλλακτικά για scooter TR125T-5c

Περιγραφή

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία ανταλλακτικών κινητήρα και πλαστικά και για το σασί. Το scooter TR125T-5c όπως στη φωτογραφία και για κάθε άλλο όμοιό του. Ενδεικτικά η πιο κάτω λίστα. Πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας δώσετε περιγραφή του ανταλλακτικού για να σας πούμε εάν υπάρχει και την τιμή του.

Καντε το scooter σας καινούριο

6 10 TR125T-5C E03-05 30000015 GASKET CYLINDER HEAD 2,2
6 10 TR125T-5C E04-07 30500008 VALVE  IN 6,7
6 10 TR125T-5C E04-08 30500004 VALVE  EX 6,7
6 10 TR125T-5C E06-01 30410001 CYLINDER  COMP 28,4
6 10 TR125T-5C E06-02 30000016 GASKET  CYLINDER 2,2
10 4 TR125T-5C E08-04 CF1402000 STATOR  COMP 23,8
6 10 TR125T-5C E16-01 30200000 CRANKSHAFT  COMP 59,6
6 10 TR125T-5C E16-02 32001000 RING  SET  PISTON(STD) 14,8
6 10 TR125T-5C E16-03 32000001 RISTON(STD) 13,1
6 10 TR125T-5C E16-04 30000018 PIN  PISTON 4,2
9 2 TR125T-5C F01-01 10005 Headlight 149,6
5 TR125T-5C F01-02 10002 Windows crew 16,8
8 1 TR125T-5C F01-02 10002 Windows crew 16,8
9 12 TR125T-5C F01-02 10002 Windows crew 16,8
4 TR125T-5C F01-03 010001 Front cover ( BLACK ) 44,8
4 TR125T-5C F01-03 010001 Front cover ( RED ) 44,8
3 TR125T-5C F01-03 10001B Front cover (BLACK) 44,8
5 TR125T-5C F01-03 10001B Front cover (BLACK) 44,7
3 TR125T-5C F01-03 10001R Front cover (RED) 44,8
5 TR125T-5C F01-03 10001R Front cover (RED) 44,7
9 13 TR125T-5C F01-03 10001R Front cover (RED) 44,8
9 11 TR125T-5C F02-01 20001 Handlebar front cover 14,1
4 TR125T-5C F02-02 020002 Handlebar rear cover 18,2
9 1 TR125T-5C F02-02 20002 Handlebar rear cover 18,2
5 TR125T-5C F02-08 20003 Rubber washer 0,0
1 TR125T-5C F02-13 20006 Left handlebar grip 2,4
1 TR125T-5C F02-14 20007 Left switch assy 7,9
5 TR125T-5C F02-17 20008 Rear brake handle assy βάση μανέτας 2,6
1 TR125T-5C F02-18 20009 Rear brake stem μανέτα 3,4
5 TR125T-5C F02-18 20009 Rear brake stem μανέτα 3,4
5 TR125T-5C F02-22 20011 Rear brake block 0,5
1 TR125T-5C F02-25 20013 Accelerograph control handlebar 2,4
5 TR125T-5C F02-25 20013 Accelerograph control handlebar 2,4
9 TR125T-5C F02-26 20014 Right joyswitch assy 44,9
9 TR125T-5C F02-26 20014 Right joyswitch assy #ΤΙΜΗ!
10 4 TR125T-5C F02-26 20014 Right joyswitch assy #ΤΙΜΗ!
5 TR125T-5C F03-01 30001 Odometer assy 0,0
4 TR125T-5C F03-02 030002 Speedometer cover 9,8
5 TR125T-5C F04-02 40002 Cushion box 32,2
5 TR125T-5C F04-03 40003 Cushion box cover 16,1
4 TR125T-5C F05-01 050001 Luggage rack 9,5
6 10 TR125T-5C F05-01 50001 Luggage rack 0,0
6 10 TR125T-5C F05-04 50003 Glide light 0,0
4 TR125T-5C F05-07 050005 Backrest rack 18,6
9 2 TR125T-5C F06-01 10010 Front boading 149,6
4 TR125T-5C F06-02 10011 Turning light assy 20,2
9 4 TR125T-5C F06-02 10011 Turning light assy set 44,9
9 9 TR125T-5C F06-03 10012R Front decorate plate (RED) silver 4,9
3 TR125T-5C F07-01 60001 Rear plastic plate 5,5
5 TR125T-5C F07-01 60001 Rear plastic plate 5,5
6 10 TR125T-5C F07-01 60001 Rear plastic plate 5,5
6 10 TR125T-5C F07-01 60001 Rear plastic plate 0,0
3 TR125T-5C F07-02 60002 Left plastic plate 21,9
4 TR125T-5C F07-02 60002 Left plastic plate 21,9
5 TR125T-5C F07-02 60002 Left plastic plate 21,9
5 TR125T-5C F07-02 60002 Left plastic plate 21,8
6 10 TR125T-5C F07-02 60002 Left plastic plate 21,9
3 TR125T-5C F07-03 60003 Right plastic plate 21,9
4 TR125T-5C F07-03 60003 Right plastic plate 21,9
5 TR125T-5C F07-03 60003 Right plastic plate 21,9
5 TR125T-5C F07-03 60003 Right plastic plate 21,8
6 10 TR125T-5C F07-03 60003 Right plastic plate 21,9
3 TR125T-5C F07-04 60004 Right front plastic plate 18,0
4 TR125T-5C F07-04 60004 Right front plastic plate 18,0
5 TR125T-5C F07-04 60004 Right front plastic plate 0,0
3 TR125T-5C F07-05 60005 Left front plastic plate 18,0
5 TR125T-5C F07-05 60005 Left front plastic plate 0,0
5 TR125T-5C F08-01 60006 Connect plate 5,0
3 TR125T-5C F08-02 60010B Left decorate plate (BLACK) 13,8
4 TR125T-5C F08-02 60010B Left decorate plate (BLACK) 13,8
5 TR125T-5C F08-02 60010B Left decorate plate (BLACK) 13,8
3 TR125T-5C F08-02 60007R Left decorate plate (RED) 13,8
4 TR125T-5C F08-02 60007R Left decorate plate (RED) 13,8
5 TR125T-5C F08-02 60007R Left decorate plate (RED) 14,0
6 10 TR125T-5C F08-02 60008B Right decorate plate (BLACK) 0,0
3 TR125T-5C F08-03 60008B Right decorate plate (BLACK) 13,8
4 TR125T-5C F08-03 60008B Right decorate plate (BLACK) 13,8
5 TR125T-5C F08-03 60008B Right decorate plate (BLACK) 13,8
6 10 TR125T-5C F08-03 60008B Right decorate plate (BLACK) 13,8
8 xyma TR125T-5C F08-03 60008B Right decorate plate (BLACK) 13,8
3 TR125T-5C F08-03 60008R Right decorate plate (RED) 13,8
4 TR125T-5C F08-03 60008R Right decorate plate (RED) 13,8
5 TR125T-5C F08-03 60008R Right decorate plate (RED) 14,0
4 TR125T-5C F08-04 60009 Luggage box front cover 16,8
6 13 TR125T-5C F09-02 60014 Frame front fender 0,0
7 5 TR125T-5C F09-02 60014 Frame front fender 29,7
4 TR125T-5C F10-01 070001 Taillight assy 68,9
5 TR125T-5C F10-01 70001 Taillight assy 68,9
6 10 TR125T-5C F10-01 70001 Taillight assy 84,7
5 TR125T-5C F10-02 70002 Taillight bulb          12V 21W/5W 2,8
5 TR125T-5C F10-03 70003 Rear turning light bulb    12V 10W 2,8
5 TR125T-5C F10-04 70004 Taillight cable 4,2
5 TR125T-5C F10-05 70005 License light bulb 1,4
4 TR125T-5C F10-06 070006 Rear wheel fender 12,5
3 TR125T-5C F10-06 70006 Rear wheel fender 12,6
5 TR125T-5C F10-06 70006 Rear wheel fender 12,5
5 TR125T-5C F10-09 70007 Taillight rack 11,2
5 TR125T-5C F10-10 303 Hexagon bolt M6×16 1,0
5 TR125T-5C F10-11 70008 Rear reflector 1,2
5 TR125T-5C F10-12 201 Nut M5 0,5
3 TR125T-5C F11-08 80008 Fuel sensor 8,7
5 TR125T-5C F12-01 90001 Ignition lock 0,0
5 TR125T-5C F12-02 90002 Key 0,0
5 TR125T-5C F12-03 90003 Bracket ignition lock 0,0
5 TR125T-5C F12-04 402 Hexagon bolt M8*16 0,0
5 TR125T-5C F12-05 901 Bolt M6*10 0,0
5 TR125T-5C F12-06 90004 Seat lock 0,0
5 TR125T-5C F12-07 90005 Plate of seat lock 0,0
5 TR125T-5C F12-08 90006 Bracket of seat lock 0,0
5 TR125T-5C F12-09 90007 Clip spring of seat lock 0,0
5 TR125T-5C F12-10 302 Hexagon bolt M6*12 0,0
1 TR125T-5C F14-07 90014 CDI assy 16,8
9 9 TR125T-5C F14-10 90017 Rectifier assy 16,8
1 TR125T-5C F14-11 90018 Relay assy 11,7
5 TR125T-5C F15-04 100004 Plate of disk 0,5
5 TR125T-5C F15-09 100008 Left lever μανετα 3,4
1 TR125T-5C F17-01 20015 Rear brake cable 5,4
1 TR125T-5C F17-02 20016 Throttle cable 5,4
1 TR125T-5C F17-03 20017 Seat lock cable 1,5
1 TR125T-5C F17-04 20018 Speedometer cable 5,4
6 12 TR125T-5C F20-09 120010 Rear wheel 0,0
7 1 TR125T-5C F21-01 130001B Left view mirror assy (BLACK) 10,8
9 3 TR125T-5C F21-01 130001B Left view mirror assy (BLACK) 37,4
5 TR125T-5C F21-01 130001R Left view mirror assy (RED) 0,0
6 10 TR125T-5C F21-01 130001R Left view mirror assy (RED) 10,8
6 10 TR125T-5C F21-01 130001R Left view mirror assy (RED) 10,8
7 1 TR125T-5C F21-01 130001R Left view mirror assy (RED) 10,8
9 3 TR125T-5C F21-01 130001R Left view mirror assy (RED) 37,4
7 1 TR125T-5C F21-02 130002B Right view mirror assy (BLACK) 10,8
9 3 TR125T-5C F21-02 130002B Right view mirror assy (BLACK) 37,4
5 TR125T-5C F21-02 130002R Right view mirror assy (RED) 0,0
5 TR125T-5C F21-02 130002R Right view mirror assy (RED) 0,0
6 10 TR125T-5C F21-02 130002R Right view mirror assy (RED) 10,8
8 1 TR125T-5C F21-02 130002R Right view mirror assy (RED) 0,0
9 3 TR125T-5C F21-02 130002R Right view mirror assy (RED) 37,4
6 10 TR125T-5C F21-02 130002R Right view mirror assy (RED) βυσσινί 10,8
7 1 TR125T-5C F21-02 130002R Right view mirror assy (RED) σπασμένο 10,8
1 TR125T-5C F22-03 140003 filter element 2,8

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.