Παπιά και μοτοσυκλέτες 50cc

EM Classic Cub
EM-203