Ιστορία

  • Έτος ίδρυσης 1994
  • Τα Ρωσικά Εργοστάσια στην Ελλάδα
  • Συνεργασία με την Ινδία
  • Άνοδος στην Κίνα
  • Η πρώτη Ελληνική μάρκα
  • Το WSCV, σύλληψη και υλοποίηση
  • Η πρώτη σειρά κλασσικών μοτο με Ελληνικό όνομα
  • 2019 Μια νέα εποχή
  • 2022-2023 NOW Mobility (μετακίνηση χωρίς έγνοιες για όλους): Ευθυγράμμιση με τις επιταγές της εποχής για οικονομική, οικολογική, ασφαλή και νόμιμη μετακίνηση χωρίς περιορισμούς ή όρια.